Pružamo poslovno savetovanje i pomažemo pri apliciranju za različite vidove finansiranja tekućih potreba poslovanja vaše firme ili u cilju investiranja u njeno proširenje.

Napomena: dole navedeno radimo i u okviru programa podrške SME sektoru od strane medjunarodne institucije. Ukoliko ispunjavate uslove usluga je za vas subvecionisana do 65% njene vrednosti.

apliciranje je deo procesa

Jedno od alternativnih sredstava obezbeđenja je zaloga potraživanja od kupaca. Na primer, menice kao sredstvo obezbeđenja: menica firme i ličnih menica vlasnika, pri tom izbeći davanje ličnih menica i rizik preneti samo na imovinu firme.

Pomažemo biznisima iz različitih industrija, malim i srednjim preduzećima (SME), preduzetnicima, i startupima, da obezbede finansijska sredstva za svoje poslovanje, kako bi se pozicionirali, prilagodili i razvijali u izazovnim vremenima.

Iz primera uspešnih vidimo da sopstveni izvori finansiranja nisu dovoljni za rast i razvoj, često ni za održavanje poslovanja, što nas upućuje na neophodnost upotrebe spoljnih izvora finansiranja. Naša podrška u pronalaženju, za vas, adekvatnih izvora finansiranje, deo je programa međunarodne institucije i obuhvata savetovanje, posredovanje i pomoć pri apliciranju za finansijska sredstva.

Ovo je usluga podrške kako za one koji su trenutno u riziku neizvršenja svojih obaveza, tako i onima koji žele da investiraju u nove proizvode, nove poslovne modele ili širenje na nova tržišta. 

Posedujemo značajno iskustvo rada u okviru institucija finasijskog sistema, poznajemo svrhu, značaj, namenu, prednosti i koristi različitih oblika finansiranja, njihove specifičnosti, i spajamo vašu potrebu za finansijama sa najpovoljnijim (tailor made) rešenjem. Tajjming, tj. dostupnost finansija u pravo vreme, ima presudnu ulogu.

Konkretnije. naše usluge savetovanja i posredovanja odnose se na:

1. saradnju sa bankama, uz prethodnu analizu potreba finansiranja vašeg preduzeća; razmatranje ponuda od strane više banaka; i pripremanje dokumentacije i aplikacije za odobrenje kredita. Ovde potenciramo značaj kreditnog rejtinga, u smislu kako se on gradi, s obzirom da banke obično u svojoj ponudi, pored nekoliko vrsta kredita, imaju i više različitih oblika finansiranja poslovanja.

Na primer, ukoliko ne posedujete imovinu koja bi mogla biti predmet garancije (kolateral) pri uzimanju bankarskog kredita, što značajno olakšava pristup kreditima, potrebno je pronaći alternativna sredstva obezbeđenja. U opciji su različite garancije međunarodnih finansijskih institucija (EBRD, EIB, EIF, EaSY) koje se plasiraju preko banaka. Možete se osloniti na naše savete i podršku za obezbeđenje takvih garancija.

2. investicije u opremu se mogu realizovati i putem, lizinga. Ugovaranje lizing usluge radimo preko banaka ili lizing kuća.

3. u opciji je i korištenje usuge faktoring, u saradnji sa bankama i faktoring društvima tj. otkup vaših izdatih nedospelih faktura, kako biste ranije naplatili potraživanja po istima.

4. Finansiranje u vidu Pozajmice, ali putem Crowdfunding platforme, što uključuje i daje vam benefit u marketingu vaše kompanije.

4. javni izvori: razmotrićemo i ukoliko postoje uslovi, usmeriti vas ka različitim programima državne podrške, koji su često kombinacija kredita i bespovratnih sredstava, ali su vremenski ograničeni i imaju svoje rokove.

5. ukoliko biste bili spremni i za druge opcije finansiranja, koji nisu po principu zaduživanja, možemo zajeno razmatrati i tražiti za vas investitora koji bi uložio u vaš kapital (equity investment), u vidu (venture capital fund, business angel, ili putem crowdfunding platforme). Naša podrška bi ovde bila krucijalna u fazi pronalaženja i pregovaranja sa takvim partnerom.

#smallbusinesssupport  #invoicefactoring #crowdfunding #lendingsolutions #guarantee

Info na email: office@sefini.rs