Sefini Consulting pruža preduzetnicima i ostalim pravnim licima sledeće usluge registracije u Agenciji za privredne registre – APR:

 

  • Registracija osnivanja preduzetnika, privrednog društva, udruženja ili zadruge. Pomažemo vam da odaberete odgovarajuću pravnu formu.
  • Statusne i druge promene preduzetnika ili pravnog lica, zavisno od zakonskih i vaših poslovnih potreba.
  • Gašenje preduzetnika ili pravnog lica. Likvidacija je je često zahtevan, ali ne i naporan postupak.
  • Rezervacija poslovnog imena je jednostavna i neophodna radnja, kako biste osigurali željeno ime.
  • Izbor pretežne delatnosti za APR registar, ali i definisanje ostalih ključnih delatnosti u vašem Osnivačkom aktu.
  • Pomoć kako da sastavite i prilagodite Osnovački akt i ostalu neophodnu osnivačku dokumentaciju uz korišćenje primera akata sa websajta APR.
  • Preuzimanje rešenja Agencije za privredne registre (sa PIB-om) i Izrada pečata.
  • Prijava početka poslovanja kod nadležne Poreske uprave.
  • Osnivanje fime za strana lica – nerezidente.
  • Savetovanje klijenta o samostalnom sprovođenju procedure osnivanja, promene ili gašenja, odnosno likvidacije pravnog lica u APR.

 

 

Sefini Consulting