Sefini Consulting nudi partnersku ili savetodavnu podršku za pokretanje ili proširenje mikrofinansijskih institucija ili programa, unutar javnog ili privatnog sektora.

Ekspertiza je zasnovana na osnovu višegodišnjeg profesionalnog iskustva osnivača i diplome Frankfurt School of Finance and Management – Certified Microfinance Expert iz 2017 godine.

Cilj je postavljanje i rast samoodrživih programa za finansijsko i socijalno uključivanje marginalizovanih grupa spremnih na preduzetničke inicijative i osnaženih za vođenje biznisa. Cilj je takođe edukacija i finansijsko opismenjavanje.  Postoji veliki broj dokazanih i efikasnih mikrofinansijskih institucija u evropskim zemljama. Stoga, verujemo da je moguće urediti sisteme i organizovati mikrofinansijsku instituciju prema proklamovanim standardima i principima u okviru dokumenta  European Code of Conduct.


Usluge su usmerene na subjekte koji žele da razviju program mikrofinansiranja, kao što su:

  • Državne institucije

  • Banke

  • Ostale finansijske institucije

  • Nevladine organizacije

Usluge se odnose na savetovanje za program mikrokreditiranja u upravljanju portfoliom, rizicima i klijentima u docnji, i / ili program nefinansijskih usluga klijentima – BDS program, koji uključuju mentorstvo, treninge, radionice, savetovanje itd.