Venecijanska deklaracija

22-23. jun 2017 god u Venecija –  Tokom poslednje konferencije Evropske mikrofinansijske mreže – EMN, u junu 2017 god, potpisana je Venice Declaration sa ciljem promovisanja mikrofinansiranja u Evropi kao instrumenta koji doprinosi održivosti  lokalnih zajednica u finansijskom i socijalnom smislu.

Deo deklaracije poziva se na UN Sustainable Development Goals i glasi:

Mi, dole potpisani, naglašavamo važnost uključivanja svih:

Želimo da stvorimo  prilike i načine za osnaživanje građana koje će im omogućiti potpuno učestvovanje u realnoj ekonomiji. Imamo viziju društva u kojem niko nije isključen i gde oni koji žele da startuju novi posao ili, konsoliduju i razviju postojeći, ili imaju potrebu da zadovolje životne potrebe, imaju pristup različitim  financijskim uslugama. Takođe se pozivamo na principe UN za održivi razvoj:

➢SDG Cilj 1: Prekinuti siromaštvo u svim njegovim oblicima.
➢SDG Cilj 8: Promovisanje inkluzivnog i održivog zapošljavanja i ekonomskog rasta i dostojanstvenog rada za sve.
➢SDG Cilj 10: smanjiti nejednakosti

Želimo da u ove izazove uključimo naše mikrofinancijske institucije, kao i banke koje podržavaju socijalne biznise, i pozivamo sve aktere–praktikante i kreatore politika u Europi da surađuju sa nama.