Saradnja sa kompanijom Q-Lana Inc.

Sefini Consulting je postala Representative za Fintech kompaniju Q-Lana za teritoriju Jugo-Istočne Evrope.

Q-Lana Inc. kreirala je platformu namenjenu bankarskom i ostalom finansijskom sektoru za upravljanje kreditnim portfoliom, rizicima, uopšteno SME klijentelom, a sve u cilju unapredjenja i promovisanja – Kreditiranje zasnovano na znanju – Knowledge based lending.

Ovo IT rešenje doprinosi lakšem i većem kreditiranju MSME – tj. sektor malih i srednjih preduzeća i preduzetnika.