SKRAĆENI POSTUPAK LIKVIDACIJE UDRUŽENJA GRAĐANA

Udruženje građana može se zatvoriti i u relativno kratkom roku, što je okvirno do deset dana. Klasičnu likvidaciju kao znatno duži i složeniji proces nije potrebno otvarati, već osnivači mogu sprovesti skraćeni postupak zatvaranja.

Prvi korak je da većina članova udruženja, više od polovine, overi izjavu kod notara da Udruženje nema nikakvih dugovanja, kako za poreze i doprinose prema državi, tako i prema zaposlenima, dobavljačima ili drugim partnerima.

Potom, Skupština udruženje donosi odluku većinom članova da ugasi Udruženje.

Treba i obezbediti uverenje od poreske uprave i lokalne samouprave da Udruženje nema dugovanja.

Konačno, uz prethodno navedena dokumenta predaje se registraciona prijava za zatvaranje udruženja u APR, uz plaćenu taksu za zatvaranje istog.

Javite se za savet o postupku.