Saradnja sa kompanijom Q-Lana Inc.

Sefini Consulting je postala Representative za Fintech kompaniju Q-Lana za teritoriju Jugo-Istočne Evrope. Q-Lana Inc. kreirala je platformu namenjenu bankarskom i ostalom finansijskom sektoru za upravljanje kreditnim portfoliom, rizicima, uopšteno SME …